Historie krasobruslařského oddílu 
v Třinci

Vznik oddílu krasobruslení se datuje otevřením zimního stadionu v Třinci, kdy díky nesmírné snaze některých bruslících i nebruslících rodičů Kaletových, Pierchalových, Záhorovských, Pilchových, Konečných a dalších se předvedly děti z řek, rybníků a kluzišť mezi paneláky na nový zimní stadion a zajistil se tak jejich sportovní růst pod dohledem trenérů. V únoru 1967 se konala ustavující schůze, na níž byli samotní rodiče, bývalí krasobruslaři Tichopádová, Rádlová, Slivka, kteří měli iniciativu, chuť do práce, chyběli jim však odborné zkušenosti. Bylo jasné, že další rozvoj oddílu není možný bez odborného vedení. Podařilo se získat kvalifikované trenéry paní Škorvankovou ze Žiliny a pana Grima, který dojížděl z Ostravy a od sezóny 1968/69 nastoupil do funkce hlavního trenéra. Navždy zůstane zapsán v kronice oddílu za to, že vychovával první generace třineckých závodníků a trenérů, kterým nezištně předával své nepřeberné teoretické i praktické zkušenosti.

Vyvrcholením letní přípravy bylo třítýdenní soustředění členů oddílu v pionýrském táboře ve Žiaru, které přispělo ke zlepšení spolupráce s trenérem a k utužení kolektivu. Závodníci se začínají postupně zůčastňovat závodů a získávat III.výkonnostní třídu. V roce 1969 se uskutečnil první otevřený neoficiální závod v Třinci, 4 závodnice se zůčastnily exhibičního vystoupení v Katovicích v Polsku.

Velice zajímavou akcí byl karneval na ledě, který se konal na zimním stadionu v roce 1970. V jeho rámci byla ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Třinci sehrána šachová partie na ledě, kdy děti oblečené v dobových kostýmech, představovaly šachové figurky. Tato akce zakončila zimní sezónu.

S rozvojem členské základny se rozšířil i trenérský kádr. Trenéři Šturm, Soporský, Pagáčová kromě závodníků pomáhali vychovávat i vlastní trenéry - H.Shánělovou, B.Šťotku a St.Sciskalu, na kterých ležela podstatná část trenérské práce. Podmínky pro trénink nebyly v té době příznivé. Na otevřeném stadionu se často pro nepřízeň počasí nedalo trénovat, hokejisté postupovali do vyšších soutěží a byli více preferováni. Přes tyto skutečnosti dosahovali závodníci dobrých výsledků, zůčastňovali se i krajských přeborů.

Významnou událostí bylo uspořádání 1.ročníku " Ceny města Třince", ktrý se konal 17.2.1973 za účasti 58 závodníků z 16 oddílů. První vítězkou a držitelkou putovního poháru se stala Šárka Navrátilová z TJ VŽKG Ostrava.

Období 1974 - 75  bylo poznamenáno útlumem činnosti z důvodů rekonstrukce a zastřešování zimního stadionu. Pro potíže s dojížděním na tréninky do Havířova ukončili někteří členové svou činnost, u ostatních se s ohledem na malý počet tréninků projevil pokles výkonnosti a za celou sezónu jsme absolvovali pouze 3 závody. Po rekonstrukci stadionu se podstatně zlepšily podmínky a 14 členů oddílu spolu s 16 dětmi z přípravky se mohlo pustit s trenéry do práce. Výsledky se brzy projevily - naši závodníci se začali objevovat na stupních vítězů a 3 z nich získali III.VT.

V květnu 1976 začalo po měsíční přestávce letní příprava, zároveň se oddíl přihlásil do soutěže o vzorný oddíl III.stupně a po splnění podmínek tento titul obdržel. K nejzdařilejším akcím patřilo absolvování 100 jarních kilometrů, plnění BPOV a odznaku Fit, sběr surovin a dárcovství krve z řad rodičů.

Jedním z největších problémů byla kvalifikace a stabilizace trenérského kádru. V srpnu 1976 jsme získali trenérku II.VT, bývalou aktivní závodnici ve sportovních dvojicích, reprezentantku ČSSR Irenu Plitznerovou, taktéž J. Polákovou, E. Kaletovou a E. Kisza získali kvalifikaci trenéra III.třídy. Rozšíření trenérského kádru se projevilo výkonnostním růstem závodníků, kteří úspěšně reprezentovali náš oddíl na přeborech kraje i ČSR. Nejlepších výsledků dosahovali v tomto období Czeslaw Sciskala, Tomáš Chodura, Irena Wilczeková a Šárka Kiszová. O úspěšnosti třineckého krasobruslení svědčilo i to, že oddíl byl hodnocen na slušném 14.místě v republice.                     

Významnou akcí v tomto období bylo uspořádání přeboru Severomoravského kraje ve dnech 19.-21.1.1979. V dubnu 1979 jsme přijali pozvání na exhibiční vystoupení u příležitosti slavnostního otevření zimního stadiónu v Tychach v Polsku. Navázali jsme kontakty s polskými závodníky a pozvali je k nám na společné soustředění v Košařiskách. Ve spolupráci s VI.ZŠ  byla v rámci oddílu založena pionýrská skupina pod vedením p.Šotkovské. První společnou akcí byla jízda na koních v JZD Podlesí.

V sezóně 1980-81 zaznamenal oddíl určitý pokles výkonnosti a měl v dosavadní historii nejmenší počet závodníků - pouhých 8, přesto se 3 závodníci kvalifikovali na přebor ČSR a startovali v kategorii juniorů. V příští sezóně se po zdařilém náboru dětí z mateřských škol opět zvýšil počet členů. V srpnu 1982 naši nejlepší závodníci využili možnost přípravy na domácím ledě , kde probíhalo soustředění závodníků z TSM Bánská Bystrice. Toto období znamená vrchol sportovních úspěchů 2 našich závodníků - Šárky Kiszové a Czeslawa Sciskaly, kteří získali I.VT a postoupili na mistrovství Československa. Ukončením aktivní činnosti těchto sportovců začíná postupná stagnace oddílu. K oživení činnosti dochází v roce 1987, kdy se uskutečnil velký nábor předškolních dětí, z nichž někteří zůstali věrní krasobruslaři dodnes.

První soustředění nových členů se konalo v červenci 1988 na letním pionýrském táboře v Turzovce  a zúčastnilo se ho 17 dětí. Po zvládnutí základů  krasobruslařské abecedy začíná postupně účast na závodech. Dne 11.2.1989 k nám  zavítala Dětská lední revui z TJ MEZ Frenštát pod Radhoštěm s představením "Kouzelná lampa". Během prázdnin se konal další tábor v Turzovce.

Postupně s růstem sportovních dovedností závodníků se zlepšovala organizační práce oddílu. V Třinci byl v r.1990 uspořádán trenérský kurs, jehož se zúčastnili naši bývalí závodníci M.Kantorová, B.Válková, S.Lubová a W. Olszová. Ve stejném roce úspěšně ukončili při fakultě tělesné výchovy ČSTV v Praze kurs trenéra II.třídy naši závodníci Czeslaw Sciskala a Šárka Kiszová, která později účinkovala v americké lední revue Holiday on Ice.

Ocenění zlepšující se práce oddílu bylo pověření ČKS uspořádat v Třinci mistrovství České republiky žactva, které se konalo ve dnech 1.-2.2.1992. Tohoto mistrovství se zúčastnili 3 naši závodníci - Lukáš Rakowski, David Szurman a Martina Sviderová, která si vybojovala postup na mistrovství ČSFR.

Kromě intenzivní přípravy na ledové ploše probíhaly každoročně letní soustředění - v Lištné a na Křivé. V roce 1993 jsme připravovali vystoupení pro žáky třineckých škol.

Nejvýznamnější událostí v dosavadní historii oddílu bylo rozhodnutí Českého krasobruslařského svazu pověřit organizací 1.společného mistrovství České republiky všech kategorií pro rok 1994 náš oddíl. I přes poměrně krátký čas na přípravu a chybějící zkušenosti  s organizací vrcholové sportovní akce dopadlo mistrovství, konané ve dnech 5.-9.1.1994 na výbornou. Největší zásluhu na úspěšné přípravě a průběhu MČR měli Stanislav Kloda - ředitel, Ing.Karel Pierchala - manažér, Ing.Dalibor Sobol - technický ředitel a Stanislav Sciskala - sekretář, je však třeba ocenit práci všech obětavých členů oddílu, kteří věnovali svůj čas a přispěli k úspěšnému hodnocení této velké akce.

Úspěšně skončilo MČR pro náš oddíl i po stránce sportovní. Poprvé v historii oddílu jsme získali titul mistra republiky, a to zásluhou Lukáše Rakowského v kategorii žáků, juniorka Martina Sviderová obsadila 5.místo. Pozvání do Třince přijala 4-násobná olympijská vítězka ve sportovních dvojicích Irina Rodninová, která trénovala dvojici Radku Kovaříkovou a René Novotného. Tento pár získal titul mistrů republiky a o rok později zvítězili na mistrovství světa. Nezklamali ani diváci , kteří měli možnost na vlastní oči zhlédnout celou špičku českého krasobruslení.

Po úspěších na MČR se naši závodníci začali prosazovat i na mezinárodním poli, postupně se do reprezentace České republiky probojovali 4 závodníci - Martina Sviderová, Lukáš Rakowski, Michal Matloch a Lenka Byrtusová.

Sezónu 1994-1995 jsme zahájili týdenním soustředěním výběrového družstva v Praze v červnu, končem července se konalo soustředění tentokrát všech členů oddílu ve středisku v Trojanovicích. Začátkem února 1995 jsme hostili na našem  ledu závodníky z Ľodzie a Toruně, kteří přijeli na soustředění před mistrovstvím Polska. Navázali jsme bližší kontakty s vedením obou oddílů, představitelé klubu MKĽ Ľodź nás na oplátku pozvali k sobě. 4.března 1995 se na našem ZS uskutečnilo vystoupení pražské dětské lední revue s programem "Sněhurka a 7 trpaslíků". Na závěr sezóny proběhl přebor oddílů za účasti závodníků z Kopřivnice a Havířova, a zároveň ukončení kurzu školy bruslení.po oficiální části závodů se konal maškarní karneval. Poslední sportovní akcí sezóny byla účast téměř všech závodníků našeho oddílu a některých rodičů na závodech v Ľodzi v Polsku ve dnech 5.-8.4.1995.

Za  zmínku stojí dlouhodobá společná akce - škola bruslení a akce s pracovním názvem "alergici". Ze zkušeností víme, že aby zůstalo pár závodníků, musí projít výběrovým sítem několikanásobně větší počet dětí. Přípravě náboru jsme proto věnovali maximální pozornost. Přibližně ve stejné době jsme se přihlásili do konkurzu, pořádaného ČKS v rámci Programu "Sport pro všechny". jednalo se o pokus, určený pro děti a alergické, astmatické,s celkovou sníženou imunitou, pro který by měl být pobyt na ledě, v prostředí relativně čistém, s vysokou vlhkostí vzduchu, přínosem. Konkurs jsme vyhráli, navázali jsme proto spolupráci s MuDr. Šmolkou, primářem dětské alergologie v nemocnici na Sosně, který akci podpořil a slíbil pomoc. Obě akce, tj.nábor do školy bruslení i akci "alergici" jsme spojili, společně jsme udělali nábor ve všech mateřských školách i nižších třídách základních škol v Třinci a okolí. Ohlas byl mimořádně velký, celkem se přihlásilo více jak 80 dětí, z toho 38 bylo zařazeno do skupiny alergiků.. Celá akce byla velmi úspěšná, většina dětí, které pod vedením zkušených trenérek Hildegardy Shánělové a Ireny Martynkové absolvovaly obě části výcviku, se naučili opravdu hodně. Rovněž závěrečné hodnocení MuDr. Šmolky bylo velmi kladné a lze jen litovat, že v budoucnu se akce již neopakovala.

Během sezóny došlo k posílení trenérského kádru o Mgr.Martina Ošmeru, který již během vojenské služby dojížděl na tréninky a později zůstal u nás natrvalo. Vzestup oddílu, který začal před několika lety a vyvrcholil uspořádáním 1.MČR pokračoval, čehož důkazem bylo i opětovné pověření organizace mistrovství České republiky v kategoriích seniorů a juniorů pro rok 1996 našeho oddílu. 

Mistrovství proběhlo ve dnech 13.-17.12.1995 a opět skončilo úspěšně jak po stránce organizační, tak i sportovní. Titul mistra republiky obhájil Lukáš Rakowski v kategorii juniorů, Martina Sviderová ukončila soutěž v kategorii seniorek na 5.místě.

Z dalších akcí, které proběhly v sezóně 95-96, jmenujeme soustředění v Horní Lomné v květnu, soustředění na ledové ploše společně se závodníky v polské Toruně v srpni, zájezd na vystoupení profesionální lední revue Holiday on ice do Ostravy v prosinci 95, přebor oddílu a prověrky školy bruslení na závěr sezóny, večírek k vyhodnocení MČR 96, výlet na Javorový, Ostrý a Kozinec a týdenní soustředění na ledě v Brně v květnu 96.

Po krátkém odpočinku a odreagování jsme zahájili další sezónu 1996-97. byla po všech stránkách velmi náročná, ale i úspěšná. Nepořádali jsme sice žádnou velkou akci typu mistrovství republiky, ale i běžná činnosti oddílu, udržení v chodu dnes již celkem početného oddílu vyžaduje spoustu drobné práce, kterou často navenek není ani vidět.

Koncem června 96 se konalo soustředění závodníků ve středisku v Horní Lomné. Po absolvování soustředění se slovenskou reprezentací v Banské Bystrici odjel Lukáš Rakowski spolu s Martinou Sviderovou a trenérem Stanislavem Sciskalou na tréninkové soustředění do Dánska. Po návratu se konalo další soustředění pro členy reprezentace a závodníky z Projektu talentované mládeže v Praze - z našich členů se jednalo o Lenku Byrtusovou, Michala Matlocha a Ivanu Hudziecovou. od 28.července pobývala tato čtveřice na letní škole v Ostravě, kde pod vedením františka Blaťáka a dalších trenérů z ČR, Dánska a Polska pilovali techniku skluzu a skoků. 

Od 5.srpna měla začít příprava na domácím  ledě a zároveň soustředění, které se však s ohledem na problémy s vytvořením ledové plochy muselo zrušit. Část závodníků odjížděla na tréninky do Havířova, Ostravy a Karviné, ostatní se věnovali kondiční přípravě. Začátkem srpna se uskutečnilo třídenní soustředění v Lištné společně se závodníky MKT Ĺodž.

Náročná příprava se projevila ve výsledcích, kterých dosáhli naší závodníci, jak v pohárových soutěžích, tak i na mezinárodních soutěžích. Na MČR žáků získal Michal Matloch stříbrnou a Lenka Byrtusová Bronzovou medaili, Ivana Hudziecová obsadila na přeboru ČR 13.místo. Na MČR v Ústí nad Labem v seniorské kategorii obsadila Martina Sviderová 10.místo.

Náš nejúspěšnější závodník Lukáš Rakowski si vítězstvím na MČR v Českém poháru a dobrým umístěním na mezinárodních závodech vybojoval účast na Mistrovství světa juniorů v jižní Koreji, kde obsadil 14.místo a na Evropských olympijských dnech mládeže ve Švédsku obsadil 6.místo. Tato umístění jsou obrovským úspěchem, jak jeho samotného, tak i trenéra Stanislava Sciskaly.

Další třinečtí reprezentanti startovali i na mezinárodních soutěžích doma i v zahraničí a v silné konkurenci se vždy dokázali prosadit. Díky jejich výsledkům patří náš oddíl k těm nejsilnějším z více než 50 oddílů z celé  republiky.

 

Sezóna 1997/98
Sezóna 1997-98 se začala soustředěním na chatě Figura na ovčárně pod Pradědem.připravovalo se zde 35 závodníků pod vedením trnérů Stanislava Sciskaly, Martina Ošmery, Czeslawa Sciskaly a Ireny Martynkové, která každoročně vede školu bruslení, a pomocných trenérů Elišky Klodové, Markéty Ptáčkové a Ilony Suszkové, usilovat o dobrou reprezentaci našeho města.

Ve dnech 28.4.-6.5.1997 se naši závodníci Lenka Byrtusová a Lukáš Rakowski zúčastnili soustředění v polské Oswiencimi.

Dne 12.5.1997 se uskutečnila Valná hromada TJ TŽ Třinec-oddíl krasobruslení.

Pro sezónu 97/98 bylo zorganizováno rekondiční soustředění Jeseníkách na Ovčárně v hotelu Figura. Toto soustředění bylo organizováno ve spolupráci s oddílem SKK Havířov.

V roce 1997 uplynulo 30let od založení oddílu krasobruslení v Třinci. K tomuto výročí byl pořádán slavostní večírek v Hotelovém domě 6.6.1997. Na akci bylo pozváno 120 hostů, zúčastnilo se jej 97 osob. U příležitosti tohoto výročí byl vydán Almanach ve 100 kusech výtisků.

Ve dnech 16.-26.6.1997 proběhlo oddílové soustředění v Nymburce, kterého se zúčastnili i ostatní oddíly.

Od 23.6.-25.7.1997 Lukáš Rakowski společně s trenérem Stanislavem Sciskalou odlétají na mezinárodní soustředění do Finska.

Ve dnech 8.-15.8.1997 se Lukáš Rakowski zůčastnil reprezentačních prověrek v Praze.

Od 16.-19.8.1997 bylo uspořádáno soustředění projektu talentované mládeže ČKS/PRTM/ v Karviné. Tohoto soustředění se účastnili i naši mladí krasobruslaři Lenka Byrtusová, Ivana Hudziecová a Michal Matloch.

17.-24.8.1997 se Lukáš Rakowski zůčastnil JGPrix ve Francii - Saint Gervais. Umístil se na 14.místě.

V září 1997 ukončila Martina Swiderová svou závodní kariéru, ve které závodila za třinecký oddíl a odjíždí do profesionální lední revue HOLIDAY ON ICE do Francie.

Rozpočet oddílu se přibližně pohybuje přes 750.000,-Kč. Z toho jen pronájem ledové plochy činí 472.000,-Kč. Ztráta v rozpočtu oddílu je 355.000,-Kč. Dne 14.9.1997 začala jednání s TJ TŽ Třinec o existenci oddílu.

V září proběhl 2.ročník VC ČKS Praha. Za náš oddíl nás úspěšně reprezentovali: Lukáš Rakowski - 1.místo (junioři), Michal Matloch - 1.místo (žáci), Lenka Byrtusová - 3.místo (žačky).

Lukáš Rakowski je nominován na další sérii JGPrix v Německu - Chemnitz, 9.10.1997. Obsadil 4.místo.

Ve dnech 10.-12.10.1997 proběhla VC Brna - Michal Matloch obsadil 1.místo (žáci), Lenka Byrtusová obsadila 1.místo (žačky).

Dne 9.11.1997 VC Příbrami - Michal Matloch - 1.místo (žáci), Ivana Hudziecová - 1.místo (žačky), Petra Hudziecová - 3.místo (nejml.žačky).

26.11.1997 zaslána žádost na město Český Těšín o pronájem ledové plochy pro školu bruslení v Českém Těšíně, začala jednání se starostou města o založení nového oddílu v Českém Těšíně.

30.11.1997 jsme se zůčastnili závodu Cena Superior-Kopřivnice. Umístění: Lukáš Rakowski - 1.místo (junioři), Michal Matloch - 1.místo (žáci), Lenka Byrtusová - 2.místo (žačky), Ivana Hudziecová - 3.místo (žačky), Petr Haškovec - 2.místo (nováčci).

Ve dnech 30.11.-7.12.1997 Lukáš Rakowski se zůčastnil již podruhé Mistrovství světa juniorů v Kanadě v Saint John New Brunswick. Umístil se na vynikajícím 10.místě a tím zajistil pro další rok 2 startovní místa pro závodníky České republiky.

18.-21.12.1997 MČR juniorů v Brně - Lukáš Rakowski obsadil 1.místo.

10.1.1998 XXII.ročník Ceny města Třince. Lukáš Rakowski - 1.místo (junioři), Lenka Byrtusová - 1.místo (žačky), Ivana Hudziecová - 2.místo (žačky), Michal Matloch - 1.místo (žáci).

16.-18.1.1998 VC Ostravy. Lenka Byrtusová - 3.místo (žačky), Petr Haškovec - 3.místo (nováčci), Lukáš Rakowski - 1.místo (junioři), Michal Matloch - 1.místo (žáci).

22.-25.1.1998 Evropské kritérium - Brno,. Michal Matloch - 2.místo (Deb Boys), Lukáš Rakowski - 1.místo (Junior men)

31.1.-1.2.1998 Orlovská pirueta. Bohdan Martynek - 2.místo (nejml.žáci), Petra Hudziecová - 3.místo (nejml.žačky), Vítězslav Hovorka - 3.místo (ml.nováčci)

6.-8.1998 MČR žáků - Příbram. Michal Matloch - 1.místo (žáci), Ivana Hudziecová - 3.místo (žačky), Lenka Byrtusová - 4.místo (žačky).

7.2.1998 1.ročník Beskydské piruety - založení nové soutěže v Třinci pro nejmladší krasobruslaře. Zároveň se začala vyhodnocovat nejpěkněji provedená pirueta v programu. Vítězslav Hovorka - 1.místo (ml.nováčci)

21.2.1998 Opavský Axel-Paulsen. Ivana Hudziecová - 2.místo (žačky)

28.2.-1.3.1998 Slovácký džbánek - Uherské Hradiště. Ivana Hudziecová - 1.místo (žačky)

7.3.1998 Tatrovácká brusle - Kopřivnice. Petra Hudziecová - 3.místo (nejml.žačky), Eva Sobolová - 3.místo (žačky).

14.-15.3.1998 Olomoucká bruslička. Jana Smyczková - 2.místo (nejml.žačky).

14.-19.4.1998 Finále Evropského kritéria - Pinolo, Itálie. Michal Matloch - 4.místo (Debs Boys), Ivana Hudziecová - 14.místo (Debs Viros), Lenka Byrtusová - 5.místo (Novices Girls), Lukáš Rakowski - 2.místo (Junior Men).

V dubnu 1998 začal Czeslaw Sciskala pracovat v trenérské radě Českého krasobruslařského svazu.

 

Sezóna 1998/99

Na začátku nové sezóny 1998/99 k datu 10.4.1998 odchází do Ostravy náš doposavaď nejlepší závodník Lukáš Rakowski.

Ve dnech 7.-17.5.1998 probíhá oddílové rekondiční soustředění v Ostravici.

Dne 23.6.1998 se koná Valná hromada oddílu krasobruslení TJ TŽ Třinec. Oddíl žádá město o granty na svou činnost.

Oddíl krasobruslení získává od města granty na činnost ve výši 140.000,-Kč, další částku na činnost získáváme díky žádosti TJ TŽ Třinec ve výši 100.000,-Kč. Schodek v rozpočtu se v roce 1998 se snížil na 92.300,-Kč (nájem ledové plochy - 500.000,-Kč).

Ve dnech 27.6.-10.7.1998 probíhá soustředění ve Slovenské Nitře za účasti Třineckého oddílu, SKK AZ Havířov, Nitra, B.Bystrica, TJ Slezan Opava, KK Orlová.

Ve dnech 26.7.-9.8.1998 probíhá VII.ročník Letní školy krasobruslení v Ostravě. Účastnili se jej Ivana Hudziecová, Lenka Byrtusová, Michal Matloch.

Ke dni 3.9.1998 ukončil svou trenérskou činnost šéftrenér Stanislav Sciskala z osobních důvodů.

V první polovině září roku 1998 vznikla v Třinci první skupina synchrobruslení v kategorii žactva.

Od září roku 1998 začaly jednání s TJ TŽ Třinec (p.Vodič, p.Ing.Bernatek) a s HC Železárny Třinec (generální mažer p.Herstus)

26.10.1998 se oddíl rozhodl uspořádat první ročník "Ledové hry pro základní školy". Hry slavily velký úspěch ve městě.

14.11.1998 skupinové bruslení (synchrobruslení) zahájilo v Třinci svoji závodní činnost a připravuje se na svou první účast na MČR žactva.

Dne 17.11.1998 byla zaslána na ČKS žádost o zaregistrování nového klubu HC Železárny Třinec.

Ve dnech 27.-29.11.1998 probíhá XXII.ročník Ceny města Třince a II.ročník Beskydské piruety i s mezinárodní účasti (Slovensko, Polsko, Slovinsko).

Dne 17.12.1998 byla oficiálně ukončena činnost oddílu krasobruslení TJ TŽ Třinec a vznikl nový oddíl HC Železárny Třinec.

Ve dnech 17.-20.12.1998 MČR juniorů v Karviné. Za náš oddíl se jej zůčastnil Michal Matloch, který obsadil 1.místo.

Ve dnech 16.-17.1.1999 se náš oddíl účastní mezinárodních závodů v Polských Katovicích, kde nás reprezentovalo 9 Třineckých závodníků.

Ve dnech 5.-7.2.1999 probíhá MČR žactva v Kralupech nad Vltevou. Ivana Hudziecová zde obsadila 2.místo.

Ve dnech 20.-21.2.1999 se poprvé náš oddíl představuje na MČR synchronizovaného bruslení v Jihlavě. Obsadili jsme 4.místo.

6.-12.3.1999 je Michal Matloch nominován na evropskou mládežnickou olympiádu EYOD na Slovensku v Tatrách. Obsadil zde 14.místo.

Ve dnech 18.-23.3.1999 se uskutečnilo Evropské kritérium ve Slovinském Celje. Reprezentovali nás Ivana Hudziecová a Michal Matloch. Ivana se umístila na 3.místě a Michal obsadil na 2.místě.

Dne 27.4.1999 jsme od města obdrželi granty ve výši 93.000,-Kč na činnost oddílu.

V květnu 1999 byl na Valné hromadě ČKS zvolen Czeslav Sciskala k vedení projektu talentované mládeže a následně development programu ISU (mezinárodní bruslařské unii).

 

Sezóna 1999/2000

Začátkem sezóny 1999/2000 (květen 1999) došlo k přejmenování oddílu HC Železárny Třinec na HC Oceláři Třinec. Byly vypracovány nové stanovy, v nichž už nebyla zakotvena činnost oddílu krasobruslení.

Ve dnech 17.-28.6.1999 probíhá soustředění na ledě v Rosicích u Brna.

25.7.-14.8.1999 je organizována letní škola v Karviné s účastí Ruského trenéra Viktora kudravtseva. Za náš oddíl se jej účastnili Ivana Hudziecová a Michal Matloch.

Od 28.8.1999 se oddíl stává samostatný právní subjekt s názvem HC Oceláři Třine-kraso. byla zaslána žádost o registraci na ČKS. Jednání se zúčastnili noví zástupce vedení klubu Ing.radek drozd, Ing.Věra Klimánková, Ing.Petr Haškovec.

Dne 2.11.1999 se koná Valná hromada občanského sdružení HC Oceláři Třinec-kraso.Byla zvolena správní rada tvořena společně s členy vedení hokejového oddílu.

Dne 1.12.1999 se koná Valná hromada HC Oceláři třinec-kraso, kde dochází k ukončení původního výboru a vzniká nová správní rada, která je zastoupena pouze členy oddílu krasobruslení. Zvoleni byli: předseda Ing.Radek Drozd, hospodář - Ing.Věra Klimánková, jednatel - Ing.Petr Haškovec.

Ve dnech 13.-16.1.2000 probíhá MČR juniorů v Mladé Boleslavi, ve kterém obsadili Ivana Hudziecová - 1.místo a Michal Matloch - 4.místo.

Od 5.-12.3.2000 se konalo Mistrovství světa juniorů v Německu - Oberdstdorf 2000, na který se nominovala Ivana Hudziecová. V závodě obsadila 31.místo ze 47 závodnic.

Ve dnech 18.-19.3.2000 se koná Olomoucká bruslička, kde za náš oddíl závodil Petr Haškovec v kategorii nejmladších žáků a obsydil 3.místo.

Ve stejném termínu 18.-19.3.2000 proběhla Velká cena Ostravy. Za nováčky závodil Vítězslav Hovorka, který obsadil 3.místo. V žačkách vybojovala Petra Hudziecová 2.místo a v kategorii juniorů Michal Matloch zvítězil.

Ivana Hudziecová a Michal Matloch jsou zařazeni v Development programu ISU.

 

Sezóna 2002/03 začala soustředěním na Třineckém ledě,kde se měsíc a půl připravovali na nadcházející sezónu.V září posílila oddíl nová trenérka Veronika Skalická,  a ve složení trenérů Sciskala C., Ošmera, Skalická, Martynková absolvovali celou sezónu.

Nejúspěšnějším závodníkem oddílu se stal Michal Matloch, který se jako reprezentant zúčastnil třech mezinárodních závodů. Ve Vídni si mezi muži v silné konkurenci 24 závodníků vybojoval 14. místo, v Bratislavě mezi juniory obsadil 10.místo z 23 závodníků a v Celje vybojoval stříbrnou medaili v konkurenci 6-ti závodníků.

Na MČR seniorů skončil Michal Matloch  na celkovém 5.místě ze 6.závodníků, i přesto,že po vynikajícím krátkém programu byl na stříbrné pozici. V kategorii žen nás zastupovala pouze Ivana Hudziecová, který skončila na slušném 6.místě v konkurenci 24 závodnic.
U Michala Matlocha se podobná situace opakovala i na MČR juniorů, kde po krátkém programu vedl, ale opět po nevydařené volné jízdě klesl na 4.místo z celkového počtu  4 závodníků. Těmito výsledky vypadl Michal z reprezentačního výběru i z kandidátů reprezentace a v nadcházející sezóně bude muset bojovat o znovuzařazení do reprezentačních výběrů.

Z ostatních výsledů stojí za zmínku vítězství Ivany Hudziecové na Malé ceně Pardubic v silné konkurenci 14-ti žen. Dále stříbrná medaile Lucky Drozdové na soutěži Orlovská pirueta, 8. místo Nikoly Kalmusové na soutěži Opavský Axel Paulsen v konkurenci 20 závodnic a 4.místo Lenky Kantorové na Karvinském Kahanci.

Jako úspěch lze též vyzvednout, že se podařilo vytvořit silnou základnu přípravky, za což vděčíme Ireně Martynkové a také uspořádání tradičních Třineckých závodů  Beskydská pirueta. Tato soutěž se umístila na předních místech v hodnocení soutěží ČKS.

 

Sezóna 2003/04 začala soustředěním v Rosicích u Brna, kterého se zúčastnilo všech 15 závodníků Třineckého oddílu, spolu se závodníky z Orlové, Brna, Zlína, Uherského Hradiště a Warszawy.Pod vedením trenérek Hájkové, Dobešové, a Nebeské probíhal dopolední skluz ,a o odpolední tréninky se starali trenéři Sciskala C, Havlová, Kramná, Skalická, Pagáčová, Mazurková, Sciskala S., Hájková. Nechyběla ani baletní příprava a kondiční příprava na hřišti či v tělocvičně.

Po Rosickém soustředění dostal současný nejlepší závodník Třince Michal Matloch týden volna a poté se vydal do Prahy na reprezentační soustředění kde se připravoval další týden pod vedením ruského trenéra Viktora Kudriavtseva a Evy Horklové.Další dva týdny absolvuje v Třinci individuálním tréninkem a pak ho čeká soustředění ve Francii v nadmořské výšce 2000 m, kam pojede s trenérkou Horklovou a dalšími reprezentanty mezi Francouzskou krasobruslařskou elitu.

V červnu 2003 došlo ke změnám ve vedení Třineckého krasobruslařského oddílu. Novou předsedkyní je Jana Kalmusová, hospodářkou se stala  Kantorová Dana,jednatelkou je  Skalická Veronika, za trenérskou radu je členem výboru Czeslaw Sciskala a organizační pracovník se stal Radek Tomoszek. Členy revizní komise jsou Irena Martynková, Marie Hudziecová, Lidye Maroszová.

Oddíl opouští dlouholetý trenér Martin Ošmera, důvodem je  stěhování do Ostravy. Novou posilou by měla být paní Plitznerová, která se vrací po dlouhé pauze opět k trénování. Pomoc přislíbily též Klára Haškovcová a sestry Klimánkovy.

Závodní kariéru ukončili Petr Haškovec a Vítek Hovorka. Filip Haškovec od července 2003 přešel z kategorie sóla do kategorii tanečních párů, kde se připravuje s Lenkou Kantorovou pod vedením trenérky Martiny Kvarčákové. 

Soustředění na Třineckém ledě probíhalo od 21.7.-3.8.03 ve spolupráci s oddílem Českého Těšína ve dvoufázových lekcích. Součástí byl i balet a suchá příprava. V srpnu se trénovalo už jen jednofázově.

Od záři začala opět fungovat školička bruslení pod vedením trenérek Martynkové, Plitznerové, s asistencí K.Haškovcové,P. a V. Klimánkových, ve které se učilo bruslit přes 20 malých dětí.

V září 2004 bylo vytvořeno předzávodní družstvo pod vedením trenérky Plitznerové ve složení (H.Walaská, P.Tomoszková, M.Janíková, K.Maroszová, L.Lasotová, B.Pszczolková, M.Wolná)

Poprvé v této sezóně se Třinečtí závodníci účastnili výkonnostních testů. Lucie Drozdová slnila testy č. 2.a 3., Magda Janiczková splnila test č. 2, Tomáš Sikora splnil testy č. 1. a 2. a Jana Smyčková s Petrou Huzdiecovou splnili juniorský test č.7.

18.-21.9.2003 se Michal Matloch zúčastnil mezinárodních závodů série Junior Grand Prix v Bratislavě, kde skončil celkově na 14. místě v konkurenci 25 závodníků z celého světa.  17.-19.10.2003 se zúčastnil Karl Schaffer Memorialu ve Vídni, kde obsadil taktéž 14 místo, tentokrát v konkurenci 19 závodníků. 31.10.-2.11.2003 startoval na soutěži  v Polském Gdaňsku, kde obsadil  místo z   závodníků. V listopadu se též Michal s Ivanou zúčastnili mezinárodních závodů v Katovicích, kde Ivana skončila druhá a Michal třetí. Na mezinárodní soutěži v Chorvatském Zagrebu skončil Michal na 3.místě.

V listopadu proběhl kontrolní závod ČKS v Ostravě,též jako přebor Moravskoslezského kraje, kde Michal Matloch zvítězil,stal se tak přeborníkem kraje, Ivana Hudziecová skončila stříbrná v soutěži a taktéž v přeboru kraje a Lucie Drozdová skončila na 3.místě a stříbrná v přeboru kraje.

Prosincové Mistrovství ČR v Hradci Králové přineslo Třinci dvě stříbrné medaile a to zásluhou Ivany Hudziecové a Michala Matlocha v seniorských kategoriích. Michal byl tímto nominován jako náhradník pro nadcházející Mistrovství Evropy a Juniorské Mistrovství světa.

V únoru se konal další ročník Beskydské piruety, kterého se zúčastnilo hned 13 třineckých krasobruslařů, pro některé to byl první závod kariéry. Třinec v tomto závodě získal dvě bronzové medaile zásluhou Lucie Drozdové a Tomáše Sikory.

V únoru 04 byly změny ve složení tréninkových skupin. K trenéru C.Sciskalovi byly zařazeny Izabela Sikorová a Krystyna Sikorová. K trenérce Skalické zařazena Petra Tomoszková a Klára Maroszová a k trenérce Plitznerové byly z přípravky vybrány B.Sciskalová, T.Melenovská a K.Halapatschová.

Konec sezóny patřil u mladších závodníků plnění povinných testů výkonnosti. V Mladé Boleslavi splnila test č.3 Magdaléna Janiczková, ve Frýdku Místku splnil Tomáš Sikora test č.3, Petra Tomoszková test č.1,2 Klára Maroszová, Lenka Lasotová a Barbara Pszczolková  test č.1. A nakonec v Kopřivnici splnili Hana Walaská a Markéta Janíková testy č. 1 a 2.

Závodní činnost koncem sezony ukončila K. Maroszová a M.Wolná  Sezónu ukončil již tradiční karneval na ledě.

 

Sezóna 2004/05
Příprava na novou sezónu začala 26.4. letní přípravou, která probíhala do 25.6. V červnu absolvovalo všech 15 třineckých závodníků navíc soustředění na ledě v Nymburce. Od 12.7. se začalo trénovat na ledě v Třinci. Týden na to se zúčastnili Ivana Hudziecová s Michalem  Matlochem soustředění v Karviné pod vedením ruského trenéra Alexeje Vasilevskeho,o týden později se k nim připojili Nikola Kalmusová, Lucka Drozdová, Petra Tomoszková a Hanka Walaská.  

V srpnu 2004 ukončili činnost závodníci: Magdaléna Janiczková, Izabela, Krystyna a Tomáš Sikorovi, v září 04 ukončili činnost Markéta Janíková a Barbora Pszczolková a v únoru ukončila činnost Lenka Lasotová.

Potřebné testy výkonnosti splnili v září Lucka Drozdová (test č.4), Petra Tomoszková a Hana Walaská (test č.3), Lenka Lasotová (test č.2). V říjnu splnily test č.4  - Petra Tomoszková a Hana Walaská.

22.-23.října 04 uspořádal oddíl krasobruslení v Třinci již 29.ročník Ceny města Třince, současně s Přeborem Moravskoslezského kraje pro rok 2005 v kategoriích seniorů, juniorů a žactva: Seniorky: Ivana Hudziecová (1.místo), Senioři: Michal Matloch (3.místo), Juniorky: Petra Hudziecová (3.místo), .

Přebor Moravskoslezského kraje pro rok 2005 v kategoriích mladšího a nejmladšího žactva,nováčků a mladších nováčků se uskutečnil v Karviné,jako součást Karvinského kahance. Jako úspěchy je třeba vyzvednout Nováčci-dívky: Petra Tomoszková (2.místo) a Nejmladší žačky: Lucie Drozdová (3.místo).

Mistrovství ČR pro rok 2005 (17.-19.12.2004),které se konalo v Ostravě se zúčastnili hned 4 třinečtí závodníci:  Kategorie Senioři: Michal Matloch (2.místo) - nominace na ME 2005 v Turíně, Seniorky: Ivana Hudziecová (3.místo) - nominace na světovou zimní univerziádu v Insbrucku,  Juniorky: Petra Hudziecová (10.místo), Jana Smyčková (20.místo)

Mezinárodní starty: Michal Matloch: ISU Junior Grand Prix - Bělehrad (21.-25.9.04) 11.místo, 41.Pokal der Blauen Schwerter - Chemnitz (7.-9.10.04) 10.místo), 37th Golden Spin of Zaghreb - Chorvatsko (11.-14.11.04) 6.místo, Mistrovství Evropy - Turín (25.-30.1.05) 28.místo.    Ivana Hudziecová:  světová zimní univerziáda - Insbruck (12.-16.1.05) 23.místo.

V prosinci proběhl výběr dětí z přípravky, které přešly do předzávodního družstva k trenérce Plitznerové (byli to Magdaléna Huczalová a Aneta Janiczková ). Do tréninkové skupiny trenérky Skalické zařazena Hana Walaská.

6. února 2005 uspořádal oddíl krasobruslení další závod, tentokráte již 8.ročník Beskydské piruety. Novinkou zde byl závod přípravky ve volné jízdě, kde startovali hned tři malé třinecké naděje Barunka Sciskalová, Kristýnka Halapatschová a Terezka Melenovská.

V březnu proběhl další výběr dětí z přípravky, které vytvoří nové předzávodní družstvo pod vedením trenérky Kláry Haškovcové (jsou to Šotkovská, Potyszová, Lubojacká,....), do předzávodního družstva trenérky Plitznerové dodatečně zařazena Tereza Čmielová.  K trenéru C.Sciskalovi zařazena Hana Walaská.

31.3.05 byl opět uspořádán,již tradiční, Karneval na ledě, který zakončil úspěšnou sezónu 2004/05.

 

Sezóna 2005/06
Příprava na další sezónu začala 21.4.05 suchou přípravou v Třinci v areálu zimního stadionu a atletického oválu. Všichni Třinečtí závodníci se zúčastnili v termínu 18.-24.6. soustředění v Rosicích u Brna. Poté  měli 3 týdny tréninkové volno. Začátkem července strávil Michal Matloch 14 dní na tréninkovém kempu v Trenčíně a dalších 14 dní  na kempu v Karviné, oba pod vedením ruského trenéra Vasilevského. Ostatní třinečtí závodníci se od 17.7. připravovali již na domácím ledě.  

22.5.2005 se konala Valná hromada HC Oceláři Třinec-kraso. Byla zvolena nová správní rada. předsedou se stal Radek Tomoszek, hospodářkou Marie Hudziecová. Ostatní členové byli zvoleni Halapatschová Petra, Martina Huczalová a Janiczek Vlastimil. Do revizní komise byli zvoleni: Martynková Irena - předsedkyně a členové komise kantorová Dana a Walaská Libuše.

Závodní sezónu začali naši senioři mezinárodními závody s těmito výsledky:Memoriál Ondreje Nepely - Bratislava (23.-24.05) - Michal Matloch 12.místo, Ivana Hudziecová 16.místo; Nebelhorn Trophy - Obertdorf (30.9.-2.10.05) - MichalMatloch 15.místo.

Třinecký oddíl krasobruslení uspořádal dne 8.10.2005 na svém ledě Testy výkonnosti.Testy výkonnosti splnili Aneta Janiczková (test č.1), Magdaléna Huczalová (test č.1), Lucie Drozdová (test č.5), Nikola Kalmusová (test č.6), Petra Hudziecová (test č.7).

Ve dnech 22. a 23.10.2005 se Lucie Drozdová zůčastnila IX.ročníku Velké ceny Brna, ve kterém obsadila 1.místo. Vítězství vybojovala v konkurenci 24 závodnic.

Ivana Hudziecová potvrdila svou vzrůstající formu před mistrovstvím ČR a v závodě Velká ceny Ostravy (4.-6.11.2005) zvítězila. Následující víkend obsadila opět 1.místo ve Velké ceně Hradce Králové (12.-13.11.2005).

V posledním závodě před republikou závodili Ivana Hudziecová i Michal Matloch ve Velké ceně USK-Praha (2.-4.11.2005). Oba dva shodně vybojovali 2.místo.

Ve středu 6.12.2005 dorazil na večerní trénink Mikuláš se dvěma čerty. Nejmladší děti jim ukázaly jak zvládají první krůčky na ledě a ti starší zase pár skoků, které se jim ne vždy podaří předvést před rozhodčími v závodě. Nervozita svazující nohy byla zřetelná i před touto vzácnou návštěvou. Nicméně Mikláš se všem dětem odměnil dárkovými balíčky. Čerti, ač měli v úmyslu zlobivé děti odnést do pekla na převýchovu, si s dětmi trošičku zažertovali a zahráli na honěnou.

Mistrovství České republiky pro Rok 2006 se konalo ve dnech 16.-18.11.2005 v Českých Budějovicích. Náš oddíl reprezentovali Ivana Hudziecová a Michal Matloch. Ivana zabojovala a potvrdila svou skvělou formu.V kategorii seniorek zvítězila a vybojovala si účast na ME ve Francii. Michal obsadil nepopulární 4.místo.

V prosinci 2OO5 se uskutečnil společně pro rodiče, trenéry a starší závodníky, vánoční bowlingový turnaj.Všichni zúčastnění ukázali bojovného ducha a smysl pro humor. Hlavním cílem bylo pobavit se a zapomenout na předvánoční shon.Na této akci jsme se rouzloučili s trenérkou Veronikou Skalickou, která ukončila působení v našem oddíle. Dík jí patří nejen za trenérskou činnost, ale taky za založení a tvoření internetových stránek našeho oddílu - www.sweb.cz/krasotrinec.

Svých prvních závodů se zůčastnila na XXXII.ročníku Havířovské růže (21.-22.1.2006) naše nejmladší závodnice Aneta Janiczková. Dokázala všechny soupeřky porazit a zvítězila.

Ve francouzském Lyonu se uskutečnilo ME 2006, kterého se zůčastnila naše závodnice Ivana Hudziecová. Po krátkém programu se umístila na 26.místě a do finále se neprobojovala.

Třinecký oddíl krasobruselní pořádal ve dnech 18.-19.2.2006 IX.ročník Beskydské piruety. Závodů se zůčastnilo 130 závodníků. V kategorii Nejmladších žaček zvítězila Lucie Drozdová a Petra Tomoszková obsadila 3.místo.V nejmladší kategorii Přípravek zvítězila Aneta Janiczková. Ve stejném termínu jsme pořádali pro starší kategorie XXIX.ročník Ceny města Třince. V kategorii seniorek obsadila Ivana Hudziecová druhé místo a její sestra Petra vybojovala 3.místo.

Břeclavské ceny, která se konala 11.3.2006 se zůčastnila naše Aneta Janicková.Potvrdila svou skvělou formu a v závodě zvítězila.

Ke svým posledním závodům v sezóně, zajížděly Petra a Ivana Hudziecovy do Prahy na Velkou cenu USK (11.-12.3.2006). Ivana obsadila 3.místo a Petra se umístila hned za ní na čtvrté příčce.

Oddíl KK Havířov pořádal 24.3.2006 testy výkonnosti, které se podařilo splnit Anetě Janiczkové a Magdaléně Huczalové.

Sezónu ukončil tradičně karneval a soutěže na ledě.

 

Sezóna 2006/07

Od května 2006 začali naši krasobruslaři letní přípravu, ve které kombinovali atletiku, gymnastiku, baletní a taneční přípravu a posilovnu. Letní zakončilo soustředění v Rosicích, ve kterém už začali s tréninky na ledě. Závodní družstvo se na novou sezónu připravovalo ve složení Ivana a Petra Hudziecovy, Nikola Kalmusová, Lucie Drozdová, Hana Walaská, Petra Tomoszková, Karolína Brenkusová, Barbora Sciskalová a Aneta Janiczková pod vedením trenérů Czeslava Sciskaly a Ireny Plitznerové. V družstvu přípravky se pod vedením trenérky Kláry Haškovcové připravovaly Nikol byrtusová, Eliška Potyszová a Zdenka Šotkovská. Nejmenší děti ve Škole bruslení učily prvním krůčkům na ledě. Irena Martynková a Jana Smyczková.

Na konci loňské sezóny ukončil Michal Matloch spolupráci s trenérem Sciskalou a do nové sezóny vstupoval pod vedením trenéra Stanislava Žídka. Svůj první závod absolvoval v Bratislavě (15.-16.9.2006) na Memoriálu Ondreja Nepely.V závodě se Michal umístil na 6.místě.

Dalších mezinárodních závodů se zůčastnili Michal Matloch společně s Ivanou Hudziecovou ve Vídni na Karl Schafer Memorial (11.-14.10.2006). Oba dva se shodně umístili na 15.místě.

11.-12.11.2006 se v Ostravě konala Velká cena Ostravy. Z našich závodníku se nejlépe umístili Michal Matloch, který vyhrál v kategorii seniorů a Ivana Hudziecová, která obsahila 3.místo.

V následujícím víkendu 16.-19.11.2006 se Ivana Hudziecova zůčastnila dalších mezinárodních závodů a to v Zagrebu. V konkurenci 21 závodnic obsadila 7 příčku.

naši mladší závodníce ve stejném termínu (18.11.2006) bojovaly v závodě Orlovská pirueta. V kategorii Nejmladší nováčci dívky Aneta Janiczková dokázal porazit všechny soupeřky a zvítězila. naše nejmladší začínající krasobruslařky z přípravky si zajely svůj první závod a všechny dokázaly porazit nervozitu a zvítězit. Bojovaly ve složení karolína Brenkusová, Nikol Byrtusová, Magdaléna Byrtusová, Eliška Potyszová a Zdenka Šotkovská.

Dne 6.12.2006 dorazil jako každý rok na trénink Mikuláš se dvěma čerty. Mikuláš děti odměnil za předvedené výkony sladkostmi a čerti se zapojili s dětmi do soutěží.

Ve dnech 2. a 3.12.2006 se zůčastnili XVI.ročníku Velké ceny USK Praha Ivana Hudziecová a Michal Matloch. Michal již pod vedením trenéra Milana Haranta. Oba dva naši závodníci zabojovali a umístili se na stupních vítězů. Ivana skončila na 2.místě a Michal obsadil 3.místo.

Ve dnech 14.-16.12.2006 se konalo v Liberci Mistrovství České a Slovenské republiky pro rok 2007 v kategorii seniorů a seniorek. Účast si vybojovali Ivana Hudziecová, Petra Hudziecová a Michal Matloch. Nejlépe z našich závodníků se umístila Ivana Hudziecová, která obhájila loňský titul a opět zvítězila. Petra Hudziecová, která šla do závodu bez tréninku po nemocenské. V závodě se umístila na 17.místě. Michal Matloch skončil na 5.místě.

Ihned po oslavách vstupu do roku 2007 jsme se vrhli do práce a uspořádali na třineckém ledě Testy výkonnosti. 14.1.2007 si k nám do Třince přijelo splnit testy 70 krasobruslařů a krasobruslařek z celé ČR. Z našich závodníků testy splnila Eliška Potyszová (č.1), Nikola Byrtusová (č.1), Barbora Sciskalová (č.3), Aneta Janiczková (č.3) Lucie Drozdová (č.6) a Hana Walaská (č.6).

Ivana Hudziecová si vítězstvím na Mistrovství České republiky vybojovala nominaci na Mistrovství Evropy, které se konalo 22.-28.1.2007 ve Waršavě. Ivana se umístila na 33.místě.

Nejmladší třinecký talent Aneta Janiczková, měla v sezóně skvělou formu, kterou dokázala zůročit v závodech. Dokázala zvítězit v závodech Velká cena Města Kopřivnice (9.12.2006), Memoriál Stanislava Suka v Brně (2.-3.2.2007). V závodech Slovácký džbáneček (6.1.2007) obsadila 3.místo.

Ve dnech 19.-20.1.2007 se uskutečnil na třineckém zimním stadiónu jubilejní X.ročník Beskydské piruety a XXX.ročník Ceny města Třince. V závodech se představilo 120 krasobruslařů a krasobruslařek. Z třineckých krasobruslařek si vedla nejlépe Aneta Janiczková, která obsadila 3.místo. Petra Tomoszková se umístila na 4.místě, Lucie Drozdová 5.místo, Hana Walaská 10.místo, Barbora Sciskalová 13.místo a Nikola Kalmusová 26.místo.

K dalším závodům zajížděly naše krasobruslařky do Opvay, kde se 10.2.2007 konal XXII.ročník Opavský Axel-Paulsen. V kategorii Mladších žaček obsadila Lucie Drozdová 3.místo a Aneta Janiczková zvítězila v kategorii Nováčci mladší. Petra Tomoszková si dovezla cenu za nejlépe provedený skok Axel-Paulsen ve své volné jízdě v kategorii Nejmladší žačky.

Ve Frýdku-Místku se 3.3.2007 konal 3.ročník Beskydský Ledňáček. Aneta Janiczková zvítězila v kategorii Nováčci mladší a Petra Tomoszková zvítězila v kategorii Nejmaldší žačky.

V budapešti se 7.-11.3.2007 konal mezinárodní závod Rozmaring Titanium Trophy 2007, kde si Lucie Drozdová přijela porovnat své schopnosti s mezinárodní konkurencí. V závodě obsadila 19.místo z 27 závodnic.

Vrcholem sezóny,ale i své dosavadní kariéry byla pro seniorku Ivanu Hudziecovou účast na Mistrovství světa 2007 v Tokyu. byla to historicky první účast třinecké krasobruslařky v historii klubu. Ivana bojovala, ale v silné světové konkurenci to stačilo na 35 místo.

Na zimním stadióně v Třinci se dne 16.5.2007 konala Valná hromada oddílu HC Oceláři Třinec-kraso. Z funkce předsedy oddílu odstoupil Radek Tomoszek. Proběhla volba nové správní rady jejíž členové se stali: Drozd Radek, Hudziecová Marie, Janiczek Vlastimil, Sciskala Czeslaw a Radek Tomoszek.